LABORATOŘ AVIÁRNÍ DIAGNOSTICKÉ PATOLOGIE
Důraz na přesnou diagnostiku a racionální výstup pro další chov.

Význam pitvy spočívá nejen ve zjištění příčiny úhynu pacienta, ale také v ověření možností vyšetřovacích metod a především v určení dopadu patologického nálezu na ostatní zvířata v chovu, stanovení možné léčby a prevence.
Pitva je poslední příležitostí ke konečnému poznání pravého stavu věcí a informace, které možné získat, jsou vždy jedinečné.

Patologické vyšetření se skládá z několika navzájem provázaných kroků, jejichž využití a pořadí je možné měnit tak, aby bylo výsledku dosaženo co nejekonomičtější cestou:
1.    Pečlivé zjištění anamnézy: Při předávání kadáveru k pitvě věnujte sestavení anamnézy maximální pozornost.
2.    Makroskopická pitva: Samozřejmostí je fotodokumentace jejího průběhu pro informaci zadavatele.
3.    Cytologické vyšetření: Při každé pitvě jsou zhotovovány otiskové preparáty orgánů. Jejich vyhodnocením získáme okamžitou základní informaci o stavu organismu, kterou lze využít k rychlé volbě terapie. V terapii ptáků hraje rychlost rozhodování velkou roli. Na základě cytologie je možné rozhodnout, které orgány má význam předat ke kultivaci nebo histologii, často cytologie umožní definitivní diagnózu.
4.    Mikrobiologické vyšetření: Vzorky na bakteriální kultivaci, virologické, sérologické nebo PCR vyšetření jsou zasílány do osvědčených laboratoří.
5.    Parazitologické vyšetření: Na rozdíl od intravitální parazitologie je možné odhalit též prepatentní fázi parazitární invaze, která má mnohdy silnější klinický dopad, než fáze patentní.
6.    Histologické vyšetření: Vlastní histologická laboratoř umožňuje dosáhnout maximální pružnosti tohoto vyšetření. Vzorky všech tkání jsou rutinně fixovány a archivovány bez ohledu na to, jestli je histologie v první fázi provedena nebo ne. Vyšetření je tak možné kdykoli později doplnit. Archivovány jsou též bločky i zhotovené řezy. Na požádání lze řezy zapůjčit nebo vyrobit pro zadavatele duplikát.
7.    Závěrečné zhodnocení nálezů společně s majitelem a ošetřujícím lékařem. Cílem je nalézt správné řešení situace, případně doporučit terapii ostatních jedinců v chovu.
© 2016 hajkova.p@post.cz